Hovedside   

Styret   

Praktisk informasjon   

Priser   

Aktiviteter

Spørsmål og svar   

Lenker   

Bildegalleri   

Priser:

Medlemskontigent  

Familiemedlem  100,-

Enkeltmedlem      100,-

 

Båtplass i småbåthavna:

Kjøp:

6 meter utligger     35000,-

8 meter utligger     45000,-

årleg avgift              3000,-

 

Leige:

 Månedsleige   500,-

 Dagleige av bryggjeplass inkl. bruk av straum og/vatn    kr.    125,-

 Døgnleige av bryggjeplass inkl. bruk av straum                  kr.    100,-

 Døgnleige av bryggjeplass eksl. bruk av straum/vatn                     kr.   80,-


Betaling vert gjort med kontantar som leggjast i låsbar kasse på brygga eller via bankgiro til kontonummer 3632.52.04340.

 

Merkesdalen Badeplass og gjestehavn:

75,- pr. døgn

Betaling vert gjort med kontantar som leggjast i låsbar kasse på brygga eller via bankgiro til kontonummer 3632.52.04340. Posar for kontantar og giroblankettar, finn ein i den grøne postkassa.