Hovedside   

Styret   

Praktisk informasjon   

Priser   

Aktiviteter

Spørsmål og svar   

Lenker   

Bildegalleri   

Aktiviteter

Har vil det ligge informasjon om ulike planlagte aktiviteter. F.eks. dugnader, prosjekter, arrangement, turer ol.

 

Me vil retta ein stor takk til alle som hadde anledning å stilla på dugnad i forbindelse med utlegging av dei nye bryggene i båthavna.

Det vil verte sendt ut sms til andelseigarane etter kvart som det vert planlagd dugnad.

Antall timer som ein jobber dugnad må sendast på ein SMS til Bente Kvinge etter kvar gong på tlf.nr.: 97064378