Hovedside   

Styret   

Praktisk informasjon   

Priser   

Aktiviteter

Spørsmål og svar   

Lenker   

Bildegalleri   

Praktisk informasjon

 Innkalling årsmøte 2012                                       Båtførerprøven 2013

 

 Vedtekter     Årsmelding 2008   Årsmelding 2011

 

Sandnes småbåthavn

 

Sandnes Småbåthavn er bryggja, finansiert og vert drifta av Fjon Båtlag og andeleigarar i Fjon Båtlag.

 

Prisar for bruk av Sandnes Småbåthavn (dette gjeld ikkje andeleigarar eller andre med avtale om langtidsleige);

 

Dagleige av bryggjeplass inkl. bruk av straum og/eller vatn kr.    125

Døgnleige av bryggjeplass ekskl. bruk av straum                            kr.    80

Døgnleige av bryggjeplass inkl. bruk av straum                              kr.   100       

Ein nyttar utsida av flytebryggja eller hovudkai for slike anløp. Ein nyttar ikkje tilsynelatande ledige båtplassar.

 

Betaling vert gjort med kontantar som leggjast i låsbar kasse eller via bankgiro til kontonummer  3632.52.04340. Posar for kontantar og giroblankettar, finn ein i den grøne postkassa.   

 

Der er høve for langtidleige av båtplassar som ikkje er i bruk. For meir informasjon om eventuelle ledige plassar, ledige tidsperiodar og prisar for dette, ta kontakt med havnesjef Åsnund Skuggedal.

 

Sandnes Småbåthavn er stadig under utvikling. Har du merknader til oss, kan du ta ein telefon til havnesjef eller senda ein epost til styret på følgjande adresse post@fjonbaatlag.no

 

Så ønskjer vi dykk eit fint anløp i Sandnes Småbåthavn.

 

Elles vil vi informere om Merkesdalen rett sør for Sandnes Småbåthavn

(N 60.46.085 E 05.15.500). Dette er ein flott havn med bryggjeanlegg og badeplass som også er byggja opp og vert drifta av Fjon Båtlag.

  

Helsing styret for Fjon Båtlag.  

 

Merkesdalen badevik

.

Merkesdalen havn og badeplass er byggja opp og vert drifta av Fjon Båtlag.

                                 

Drifta vert gjort på dugnad av Fjon Båtlag. Men for å dekke driftsutgifter til reinhald og vedlikehald, er der sett opp ein sum på kr. 75 for bruk av anlegget pr. besøk / overnatting. 

 

Betaling vert gjort med kontantar som leggjast i låsbar kasse eller via bankgiro til kontonummer 3632.52.04340. Posar for kontantar og giroblankettar, finn ein i den grøne postkassa.   

 

Har du merknader til oss i styret, kan du senda ein epost til styret på følgjande adresse post@fjonbaatlag.no

 

Så ønskjer vi dykk eit fint anløp i Merkesdalen havn og badeplass.

 

Elles vil vi informerer om Sandnes Småbåthavn som ligg rett nord for Merkesdalen. Her har du tilgang på vatn, straum og event. havneplass.

 

 

Helsing styret for Fjon Båtlag.